Uijlenhoet Automatisering v.o.f. UIJLENHOET AUTOMATISERING v.o.f.

Home
Nieuws
Partners
Producten
Referenties
Tools
Download
Inlichtingen

Uijlenhoet Automatisering

 

BO Tools

 
   
BO Functions vertaling van Nederland->Engels en Engels->Nederland

Functions vertaling.xls

Business Objects Home Functions.rep


 
 

Designer menu-balk terughalen

1. Windows XP

2. Ga naar REGEDIT en verwijder de hieronder genoemde regel:

HKEY_CURRENT_USERS\SOFTWARE\BUSINESS OBJECTS\SUITE 6.0\DEFAULT\BUSINESSOBJECTS\APPLICATION PREFERENCE\BUSINESSDESIGNER\DESIGNER

3. Sluit REGEDIT

4. Start BO Designer

Menu-balk wordt nu gereset in de default waarde

Reporter menu-balk terughalen

Run macro:

Sub Tru()
    Application.CmdBars.ActiveMenuBar.Visible = True
End Sub

Heb je de werkbalken niet: ga onderaan in statusbalk staan en rechterklik, Toolbars.

 

Delen door 0 (#DIV)

=If round(<object1>,0)=0 or round(<object2>,0)=0 then 0 else (<object1>/<object2)

Fout (#MULTI)

=MAX(<object1>)

Check hierbij wel goed of de data overeenkomt.

 


 
Ophalen en aanpassen van de objects & omschrijving van een univers

Download MACRO

Om snel de gegevens (objecten met de daarbij horende omschrijving) van een Universe binnen te halen en eventueel daarna te wijzigen zijn er 2 Macro’s geschreven in het MS Excel bestand Universe - Object Names & Descriptions.xls.

Voorwaarde is wel dat degene die dit bestand gaat gebruiken ook Business Objects Designer is geïnstalleerd op zijn lokale PC.

Hieronder de uitleg hoe te werken met dit rapport met desbetreffende Macro’s:

Open het bestand Universe - Object Names & Descriptions.xls.

Als eerste moet men de Macro “GetInfo” uitvoeren:

 

De Macro zorgt ervoor dat men Business Objects Designer moet inloggen en vandaar uit de desbetreffende Universe ophalen (de Universe moet wel lokaal voor handen zijn, anders werk het niet. Mocht deze niet voor handen zijn dan eerst met de Business Objects Designer inloggen, desbetreffende Universe importeren en opslaan op de lokale mapping).

 

De objecten informatie van de Universe worden nu in het tabblad Objects geplaatst.

Om de desbetreffende Objects en omschrijving weer te updaten moet men het volgende doen:

De wijzigingen kan men alleen op het tabblad Objects in de kolommen D en E uitvoeren.

De kolommen A t/m C niet gebruiken.

Na aanpassing de Macro “MakeChanges” uitvoeren.

Men moet nu weer inloggen in Business Objects Designer en dan de desbetreffende Universe weer ophalen, daarna gaat alles vanzelf.

 

De Designer blijft zolang open staan, zodat men de aanpassingen nog kan bekijken.